citynature.eu

Rönnskär

En traditionell utflyktsö

På väg till Rönnskär © Helsingfors stads materialbank, Virpi Peltola

Rönnskärs naturstig tar dig runt såväl Västra som Östra Rönnskär. Naturstigens kontroller är utmärkta i terrängen med hjälp av stolpar med siffror. Till kontrollerna hör texter som kan läsas på mobilkartan eller skrivas ut ur originalbroschyren. Man kan gå stigen i den ordning man vill eller bara delvis.

Stig på Östra Rönnskär

Stigen på Västra Rönnskär (1,8 km) är markerad med ljusblått på mobilkartan. I rutten ingår svårframkomliga partier över klippor som inte är utmärkta i terrängen. Observera att klipporna blir mycket hala vid regn. Den som vill kan hoppa över de delar som går över klipporna och endast röra sig längs stigarna.

Stigen på Östra Rönnskär (1 km) är markerad med ljusrött på mobilkartan.

Polku Itäisessä Pihlajasaaressa, kuva Teemu Saloriutta.

Foto Teemu Saloriutta.

Menu
Karta