citynature.eu

Rönnskär

En traditionell utflyktsö

Personal från Elanto på vårisen utanför Rönnskär, Kristi himmelsfärdsdag 1956 © Helsingfors stadsmuseum, fotograf okänd
Den skyddade lagunen på Östra Rönnskär användes förr som hamn av fiskare. Fiskarnas hus låg på den så kallade Glasmästarholmen.

De stora fälten och jämna klipporna på Glasmästarholmen på Rönnskärs norra del användes för att breda ut fiskeredskap. Fiskarhuset användes av sjökaptenen A.F.J. Brenner (1813–1870) från 1840-talet. Brenner brukade jaga fåglar på de närliggande öarna tillsammans med konstnären och ornitologen Magnus von Wright.

Efter Brenners död hyrde staden ut Västra Rönnskär som tomter för sommarhus. I Villa Hällebo, som stod klar 1883, verkar numera en restaurang. År 1929, efter att hyresavtalen gått ut, gjordes ön till en folkpark. Östra Rönnskär togs med år 1950.

Under första världskriget byggdes befästningar på Rönnskär. De användes av luftvärnet under vinter- och fortsättningskriget. Betongkonstruktionen intill det nuvarande tältområdet är dock till största delen en lämning efter Nobel-Standard-bolagets stora bensincisterner.

På sidans huvudbild ses kvinnliga anställda på Elanto på vårisen på Kristi himmelsfärdsdag 1956. På Rönnskär fanns ett sommarhus för Elantos kontorspersonal.

Pihlajasaaren uimarannalla vuonna 1963

Rönnskär, badstrand 1963, foto Helsingfors stadsmuseum, Constantin Grünberg.

Menu
Karta