citynature.eu

Drumsö

Stadsdel som omgärdas av en vacker strandremsa

Strandklippor på Drumsö, © Jussi Helimäki.
Drumsö är Helsingfors havsstadsdel och känd för sina fantastiska naturstränder. Stränderna består av stora rundhällar, vidsträckta grund och skär, men här och där även ängar och frodiga klibbalslundar.

Man kan gå runt hela Drumsö längs stigar vid stränderna. Den bästa vyn över det öppna havet har man från Drumsös sydspets. Från den norra stranden kan man blicka ut över innerskärgården i Fölisöfjärden.

”Från strandstigarna på Drumsö kan man spana ut över havet. Och man kan åka dit med metron!”

Juhana, 52 år

Drumsö har två badstränder: i väster Drumsö badstrand (även känd som Kasinostranden) vid Hästskoviken och Skojarbergets badstrand vid Österviken längst i söder. Drumsö bro är populär bland strömmingsfiskare.

Intill den sydligaste delen, Hallonnäs, finns två små holmar, varav den ena kan nås till fots. Till den närliggande holmen Inre Hatten måste man oftast vada – man kan ta sig över torrskodd endast när havsvattenståndet är 30 centimeter under det normala.

Inre Hatten är populär bland öringfiskare och fågelskådare. Storskarv, vigg och knipa hör till de fågelarter som är typiska för området. I juli och augusti färgas Inre Hattens strandängar röda av dvärgarunblommor. Blommorna är dock slutna kvällstid och under mulna dagar. I fördjupningarna i klippan växer saltarv och strandråg. På stränderna växer också vindpinade klibbalar och gamla tallar.

Drumsös södra spets övertogs av militären under Krimkriget. Det inofficiella namnet Ryssudden, liksom en del växter som ännu växer på platsen, påminner om de ryska soldaternas närvaro. Sandvitan och ryssgubben hör till de växter vars frön transporterades hit från de ryska stäpperna tillsammans med fodersäd för hästarna och brödsäd för soldaterna.

Kvarnberget är ett klippigt och skogigt område där även det urtida Litorinahavets strand fanns. Från fågeltornet på Kvarnbergets topp har man en fantastisk utsikt över havet i alla riktningar.

Menu
Karta