citynature.eu

Mink

En rymling som gjort sig hemmastadd i vår natur

Mink i ett träd © Eero Haapanen
Menu
Karta

Minken (Neovision vison) lever nära vattnet och är ett nattdjur, men man kan få se den även dagtid. Den är mycket mörk, långsmal och klart större än hermelinen. Den trivs under bryggor samt i stenmurar och stenpartier.

Minken äter smågnagare, fisk, grodor samt vattenfåglar och deras ägg och ungar. Den sparar överbliven mat under stenar. Minken är en nordamerikansk art, och de vilda minkarna härstammar från individer som rymt från farmer.