citynature.eu

Tibast

Mycket giftig

Tibast © Eero Haapanen
Menu
Karta

Den krävande tibasten (Daphne mezereum) växer i lundar med kalkhaltig jord. Denna lilla buske känns om våren igenom på sina vackra blommor och om hösten på sina röda bär.

Bären är mycket giftiga. Tibasten användes förr för att förgifta rovdjur och som läkeväxt.

Näsiän marjat

Tibastens giftiga bär, foto Jussi Helimäki.