citynature.eu

Svartbräken

En ormbunke med mörka stjälkar

Svartbräken © Teemu Saloriutta
Menu
Karta

Den vackra ormbunken med mörka stjälkar som växer ut från en skreva i klippväggen heter svartbräken (Asplenium trichomanes).

Växten är kräsen när det gäller växtplatser och föredrar kalkrika jordar. Den växer bara på några få platser i Helsingfors. Den är ofta svår att upptäcka eftersom den gömmer sig i små håligheter. Endast i Svarta backen kan man enkelt observera den direkt från gångstigen, eftersom den där växer på klippor precis bredvid vägen.

Tummaraunioinen, kuva Teemu Saloriutta.

Foto Teemu Saloriutta.