citynature.eu

Svalört

Påträffas endast på våren

Svalört © Helsingfors stads materialbank, Lotta Henriksson
Menu
Karta

Den som vill se svalörten (Ranunculus ficaria) måste vara ute i rätt tid om våren, för växten är helt dold under markytan när den inte blommar. Växtens klubbliknande rotknölar döljer sig i synnerhet i lerslätterna längs Vanda ås stränder samt på Rönnskär, Skanslandet och många andra av Helsingfors öar, dit växten förmodligen har förts av människor som prydnadsväxt.