citynature.eu

Styvmorsviol

Klippornas blåvioletta matta

Styvmorsviolen © Helsingfors stads materialbank, Kaarina Heikkonen
Menu
Karta

Styvmorsviolen (Viola tricolor) kan under goda år bilda stora blåvioletta mattor på klipporna. En del år är blomningen dock inte lika imponerande och man hittar bara ett fåtal styvmorsvioler.

Styvmorsviolen trivs på bördig och klippig mark av den typ som finns i södra Helsingfors. Byggandet av befästningar har på många ställen frigjort näringsämnen som styvmorsviolen har nytta av. I skärgården sköter de talrika fåglarna om gödslingen, även om klippan bara består av granit.