citynature.eu

Strandråg

Strändernas imponerande gräs

Strandråg © Sinikka Hangasmaa-Puska
Menu
Karta

Den mest imponerande av sandstrandens växter är den blågrå strandrågen (Leymus arenarius), som tål salthaltigt vatten. På badstränder drar den nytta av den fastare marken under sanden och sina vassa blad, som avskräcker badare från att gå för nära.

På badstranden på Västra Rönnskär kan man hitta enstaka tuvor av strandråg, men på Drumsö och Kallviksudden kan man hitta större bestånd.