citynature.eu

Skogslind

Månsas eget träd

Lind, foto Jussi Helimäki
Menu
Karta

De torra lundarnas och bergiga markernas ädla lövträd skogslinden (Tilia cordata) är inte längre lika vanlig som den en gång var, eftersom dess många användningsområden har fått den att försvinna från många platser. Linden har använts för att tillverka rep, nät och säckar. Numera används dess blad och blommor som vildörter.

Parklinden (Tilia x europaea), som är ett populärt gatuträd, kan skiljas från skogslinden med hjälp av knölarna på stammen. Parklindarna på Skanslandet planterades av ryska soldater.

metsälehmus

Skogslind, Helsingfors stads materialbank, Kaarina Heikkonen.