citynature.eu

Ormtunga

Bluffens mästare

Ormtunga © Helsingfors stads materialbank, Saana Kemppi
Menu
Karta

Ormtungan (Ophioglossum vulgatum), som nästan bara växer på havsstrandängar, är svår att hitta i Finland. Om försommaren kan man dock hitta den på Kallviksudden och i Nybondas.

Växtens utseende är förvillande; stjälken som liknar en blomställning är ingen blomställning eller ens en stjälk, utan en del av ett tvådelat blad. Växtens stjälk är en rot som är dold under markytan.