citynature.eu

Nordbräken

En stor ormbunke

Nordbräken © Helsingfors stads materialbank, Marianne Saviaho
Menu
Karta

Nordbräken (Dryopteris expansa) är en stor ormbunksväxt som trivs i skuggiga, fuktiga och frodiga skogar. Växten är giftig. Dess rötter användes förr för att behandla bandmask.