citynature.eu

Klibbal

De fuktiga strandskogarnas träd

Klibbalen © Jussi Helimäki
Menu
Karta

Klibbalen (Alnus glutinosa) växer på fuktiga platser. Den finns såväl i våtmarker i granskogar som på steniga stränder på skär, där den växer enskilt, som ett smalt bälte eller i rader.

Större skogar med bara klibbal uppstår endast på områden där gränsen mellan vatten och land är diffus och bred. Sådana blöta klibbalsskogar finns kring Gammelstadsfjärden i Helsingfors. För hundra år sedan var de huvudsakligen öppna ängar som användes som betesmarker.

Klibbalen växer till ett stort, vackert träd med en rund krona. På strandängar bildar den mycket mjukt murket virke, och den är därför ett vanligt boträd för den mindre hackspetten vid Gammelstadsfjärden.