citynature.eu

Dyblad

Flyter fritt

Dyblad © Eero Haapanen
Menu
Karta

Dybladet (Hydrocharis morsus-ranae) liknar en näckros i miniatyr. Till skillnad från näckrosorna sitter dybladet dock inte fast i bottnen, utan flyter fritt och tar sin näring direkt ur vattnet.

Det förökar sig genom att bilda utlöpare. På hösten blir utlöparnas ändar till lökliknande övervintringsskott som lossnar och borrar sig ner i bottnen. På våren öppnar sig övervintringsknopparna och bildar gasbubblor, som lyfter upp dem till ytan. Knopparna börjar växa och bildar dyblad.

Dybladet blommar sällan i Finland – det sker bara under mycket varma somrar. De enda platserna i Helsingfors där dyblad påträffas är spången vid Borgnäsets fågelgömsle och Viks vattenreningsverks gamla utloppsdike. Där har växten hittat lämpligt stillastående vatten, som inte sköljer bort den.