citynature.eu

Bredkaveldun

En växt med kolvliknande blomställningar

Bredkaveldun © Helsinfors stad materialbank, Matti Miinalainen
Menu
Karta

Bredkaveldunet (Typha latifolia) växer på fuktiga platser. Den är numera mycket vanligare i Helsingfors än den var för hundra år sedan.

Växtens blad vävdes förr till mattor och blomställningarna blandades med dun och användes som fyllning i kuddar. De tjocka rötterna och vårskotten användes som föda.

Foto Jussi Helimäki.