citynature.eu

Bladvass

Även känd som rörvass

Bladvass © Eero Haapanen
Menu
Karta

Gammelstadsfjärdens landskap domineras av stora bestånd av bladvass (Phragmites australis). Ur den mångåriga jordstammen reser sig varje vår strån, som kan vara samma genetiska individ över ett stort område.

Vasstråna bildar stora mängder växtavfall, som blir till torv. Den del av fjärden som på svenska heter Brakviken kallas på finska för Ryönälahti, ungefär ”skräpviken” på grund av vassavfallet som flyter omkring.

Förr i tiden användes bladvass som djurfoder. Helsingfors stad sålde rättigheter att skörda vass. För hundra år sedan var bestånden av bladvass inte lika stora och kraftiga som de är nu. Mängden vass har ökat till följd av övergödning av vattnet. Man har rensat bort vass i samband med återställning av strandängar i naturskyddsområden.

Fågelarter som lever i vass har varit framgångsrika. Dit hör rörsångaren, trastsångaren, den bruna kärrhöken och skäggmesen, som fortfarande breder ut sig. Även rådjur och dvärgmöss tar skydd i vassen.