citynature.eu

Björk

Glas- och vårtbjörken, Finlands vanligaste lövträd

Björkdunge på Borgnäset © Helsingfors stads materialbank, Mika Lappalainen
Menu
Karta

Glas- och vårtbjörken är Finlands vanligaste lövträd. Vårtbjörken (Betula pendula) trivs i torrare jord än glasbjörken (Betula pubescens). Längs Borgnäsets naturstig kan man promenera i björkdungar.

Björken har många traditionella användningsområden i Finland. Den anses ge det bästa virket till ved vad värmevärdet beträffar och används till möbler. Den används även till faner och pappersmassa. De bästa bastukvastarna görs av Finlands nationalträd, vårtbjörken. Björken tappas på sav och dess blad kan användas till te, sallad och för att färga garn. Av nävern gjorde man förr i tiden skor och näverkontar.

Kuva Teemu Saloriutta.

Foto Teemu Saloriutta.