citynature.eu

Asp

En nyckelart i skogen

Asp © Helsingfors stads materialbank, Jan W. Ahlfors
Menu
Karta

Aspen (Populus tremula) är ett träd som växer överallt. Den växer snabbt på öppna platser längs stränder och i skogsbryn. På en äng som övergivits av människor växer det inom några årtionden upp en susande aspdunge.

I mulljord växer aspen ibland till en riktig jätte, och då har den ofta redan omringats av en granskog som vuxit upp runt omkring den. Aspvirket murknar snabbt, vilket leder till att aspticka och andra tickor får fäste på dess stam.

Den större aspvedbockens larver lever i unga aspars stammar där den bryter ner virket. En delvis murken asp kan fortsätta leva i flera årtionden, och spillkråkor och större hackspettar hackar sina bon i dess stam.

Aspens bark är en delikatess för skogssorken och haren. Flygekorren äter dess blad. Aspen är en nyckelart i våra skogar, vilket innebär att utan de livsförutsättningar som den erbjuder för andra arter skulle skogarnas ekosystem kollapsa.

Haapa, kuva Jussi Helimäki.

Foto Jussi Helimäki.