citynature.eu

Ängsvädd

Fjärilarnas favorit

Ängsvädd © Helsingfors stads materialbank, Marianne Saviaho
Menu
Karta

Ängsvädden (Succisa pratensis), som växer på leriga ängar och stränder samt i skogsbryn, är imponerande när den blommar. Under sensommaren lockar de blåvioletta, halvklotformade blommorna till sig rikligt med dagfjärilar och andra insekter. Arten förekommer rikligt på Stora Räntan. Ängsvädden har använts på många olika sätt: som läkemedel, krydda, te samt färg- och prydnadsväxt.