citynature.eu

Snok och huggorm

Gula fläckar eller sicksackmönster?

Snok © Jussi Helimäki
Menu
Karta

Snoken (Natrix natrix) slingrar sig ofta längs stränderna, men kan även påträffas mitt i skogen. I nacken har den tydliga gulvita fläckar.

Snoken äter grodor, grodyngel och fisk. Den jagar även i vattnet. Snoken lägger sina ägg i ruttnande blåstång, som alstrar värme när den förmultnar.

Huggormen (Vipera berus) äter smågnagare, fågelungar och skogsödlor. I Helsingfors är huggormen mer sällsynt än snoken.

Huggormen lägger sig i en solig backe för att låta äggen mogna inom sig, och föder sedan levande ungar. Skogsödlan, som gör på samma sätt, och huggormen är de kräldjur som lever längst norrut i världen. Ormar bör observeras på några meters avstånd.

Rantakäärme

Snoken, foto Jussi Helimäki.

 

Kyy, kuva Jussi Helimäki.

Huggormen, foto Jussi Helimäki.