citynature.eu

Trollsländor

Konstflygare

Fyrfläckad trollslända (Libellula quadrimaculata), foto Eero Haapanen.
Menu
Karta

Trollsländorna (Odonata) är vackra, färggranna rovinsekter, som flyger fantastiskt bra. 62 olika arter av trollsländor har påträffats i Finland.

Trollsländor jagas med kikare och kamera, precis som fåglar. Trollsländor studeras av många naturkartläggare, eftersom de i larvstadiet kan berätta om hur det vattendrag där de lever mår. Sländorna lever ett osynligt liv som larver i dammar, bäckar och sjöar i ett par, tre år. Därefter flyger de några veckor och förökar sig.

Den blåmönstrade vassmosaiksländan (Aeshna serrata) flyger från juli till september. Hanar av den tegelröda ängstrollsländan (Sympetrum vulgatum) kan påträffas från augusti till oktober. Även hanen av den blodröda ängstrollsländan (Sympetrum sanguineum) är röd. Den är en art som nyligen har börjat sprida sig i Finland och som har påträffats i flera dammar i Helsingfors. År 2011 påträffades den vandrande ängstrollsländan i en damm på Rataudden i Nybondas. Arten har inte tidigare påträffats i Finland.

Punatytönkorennot

Röda flicksländor (Pyrrhosoma nymphula), foto Helsingfors stads materialbank, Petro Pynnönen.