citynature.eu

Påfågelöga

Lätt att känna igen

Påfågelöga på ängsvädd © Helsingfors stads materialbank, Saana Kemppi
Menu
Karta

Påfågelögat (Aglais io) känns lätt igen på de fyra blå fläckarna på vingarna, som liknar ögon. Arten etablerade sig i Finland först på 1970-talet. Övervintringen lyckades inte här förrän den lärde sig övervintra i uthus och garage. Nu är den en av våra vanligaste dagfjärilar. De stora svarta larverna äter endast nässlor. Ett djur som bara livnär sig på en enda växt kallas monofag.

neitoperhonen

Foto Helsingfors stads materialbank, Marianne Saviaho.