citynature.eu

Amiralfjäril

En långväga gäst

Amiralfjäril © Eero Haapanen
Menu
Karta

Amiralfjärilen (Vanessa atalanta) är en gäst från länderna kring Medelhavet. Den kan inte övervintra i Finland, men varje vår flyger den hit söderifrån.

Amiralfjärilens larver äter nässlor och blir vuxna under sensommaren. Ett stort antal amiralfjärilar vandrar in söderifrån vid samma tid, och man kan då se dem i stora antal på ängar och längs vägrenar. På hösten flyttar amiralfjärilarna tillbaka söderut. Några få försöker övervintra, men de dör.