citynature.eu

Tofsmes

Känns lätt igen på tofsen och lätet

Tofsmes © Eero Haapanen
Menu
Karta

Tofsmesen (Lophophanes cristatus) finns i stadens stora skogar och naturskyddsområden. I Helsingfors finns den i skogarna i Nordsjö, på Vårdö och i Östersundom. Den hör till skogarnas grundläggande fauna men undviker tätorter och mänsklig verksamhet, även om den är ganska tam.

Tofsmesen häckar såväl i talldungar på klippor som i gamla grandungar, så länge där finns murknande småträd samt björk- och alstubbar. Precis som hackspetten hackar tofsmesen själv ut sitt bo i en murken trädstam.

Tofsmesen är en äkta stannfågel som om höstarna bara flyttar en liten bit från sitt häckningsområde. Den undviker att flyga över stora vatten.

Man lägger märke till tofsmesen genom dess uppsluppna läte: tylilitit, tii-tii tylilit.