citynature.eu

Taltrast och rödvingetrast

Skogens trastar

Rödvingetrast © Jussi Helimäki
Menu
Karta

Taltrasten (Turdus philomelos) är en parkfågel i London och andra stora städer. I Finland har den varit en äkta, skygg skogsfågel. Den häckar även i den södra delen av Centralparken – kanske håller den på att lära sig att bli en stadsfågel.

Sången låter lite som tal, och olika vackra teman upprepas alltid några gånger. Det finns många tolkningar av vad taltrasten säger. Till en misslyckad fiskare kan den till exempel tyckas ropa ”ingen fisk, ingen fisk”.

Taltrasten bygger oftast sitt bo i en gran, men ibland också i en vedstapel. Den bygger sitt bo av ett material som består av en blandning av saliv och murket trä och påminner om kartong. Även koltrasten använder ibland murket trä som bomaterial.

Även rödvingetrasten (Turdus iliacus) häckar i stadsskogar. Den är lätt att känna igen på den röda fläcken på vingen och den ljusa strimman vid ögonvrån. Rödvingetrasten bygger gärna sitt bo i byggnader, på verandor, i rishögar och i bärbuskar.

Laulurastas, kuva Eero Haapanen.

Taltrasten, foto Eero Haapanen.