citynature.eu

Strandskata

Stadens enda riktiga vadarfågel

Strandskata © Eero Haapanen
Menu
Karta

Strandskatan (Haematopus ostralegus) är den enda vadarfågeln som blivit en riktig stadsfågel. Den letar föda, daggmask, i gräsmattor och häckar numera ibland på platta tak. På Stora Räntan häckar några strandskatpar som grannar till fiskmåsarna, ofta alldeles intill stigarna.

Andra vadarfåglar lägger alltid fyra ägg, men strandskatan lägger vanligen bara tre. Strandskatan är tystlåten i sitt bo, men sedan ungarna kläckts börjar den ge ifrån sig sina visslande varningsläten. Båda föräldrarna tar hand om ungarna i mer än en månad, tills de är flygfärdiga. Strandskatan matar sina ungar, vilket är ovanligt för vadarfåglar. Andra vadarfåglars ungar hittar sin mat själva.

meriharakka kahlaa. kuva Jussi Helimäki.

Foto Jussi Helimäki.