citynature.eu

Storskrake

En dykare vid Helsingfors stränder

Storskrake © Eero Haapanen
Menu
Karta

Den stora och robusta storskraken (Mergus merganser) hör till de vanligaste vattenfåglarna vid Helsingfors stränder, i synnerhet under våren och hösten. Då rastar storskraksflockarna vid kusten under sina flyttningsresor, eftersom vattendragen i inlandet är frusna. Storskraken häckar över hela Finland vid stora, karga vattendrag. I Helsingfors häckar bara ett tvåsiffrigt antal.

Mitt i sommaren ser man inte så många skrakar. Storskraken häckar i håligheter i stenar, men även i holkar, under byggnader och på vindar. På Rönnskär ruvar Storskraken redan i april i holkar som satts upp högt uppe i tallar. Ungarna hoppar ner på marken kort efter att de kläckts. Redan från början fiskar de själva under ledning av sin mamma. På Rönnskär fiskar skrakarna vid grunda, skyddade stränder i lagunen och i sundet mellan huvudöarna.