citynature.eu

Storskarv

Obefogad oro för fiskbeståndet

Storskarv © Jussi Helimäki
Menu
Karta

Storskarven (Phalacrocorax carbo) är en imponerande stor fågel som sitter på skären längs Helsingfors stränder. Antalet är som störst under sensommaren. Även unga, orädda fåglar ingår i flocken. Storskarven häckar inte i Helsingfors, men i Kyrkslätt finns två kolonier med över tusen par vardera och i Sibbo en koloni med 300 par (2016).

Storskarven häckar i kolonier i träden och på marken. Storskarven började häcka i Finland år 1996. Den har ökat i hela Europa och spridit sig till nya områden.

Fågeln äter fisk vilket väcker oro hos många människor, men forskning har visat att oron är obefogad – fiskbestånden har inte minskat i de områden där skarven har slagit sig ner. Dess avföring kväver och dödar träden i häckningskolonierna på bara några år. Den häckar dock bara på omkring hundra öar, alltså en bråkdel av de tusentals öarna i vår skärgård.