citynature.eu

Större hackspett

Den vanligaste hackspetten

Större hackspett, foto Helsingin kaupungin aineistopankki, Jan W. Ahlfors
Menu
Karta

Den större hackspetten (Dendrocopos major) både hörs och syns. Den häckar i alla större skogsområden i Helsingfors.

Den större hackspetten har inte lidit av det effektiviserade skogsbruket i lika stor utsträckning som andra hackspettar, eftersom den äter tall- och granfrön.

Kottarna är den större hackspettens vinterföda. Den större hackspetten gör en skåra, en så kallad smedja i en död gren, där den kilar fast kotten. Sedan hackar den ut kottens frön och äter dem. När en kotte är färdigbehandlad hämtar fågeln en ny. Under smedjan samlas en hög med kottar. Redan i juli ser man unga större hackspettar flyga omkring.

käpytikka

Foto Eero Haapanen.

käpytikka

Foto Jussi Helimäki.