citynature.eu

Stenskvätta

Ljudet av rasslande stenar

Stenskvätta på en sten vid stranden, foto Eero Haapanen
Menu
Karta

Stenskvättans (Oenanthe oenanthe) varningsrop påminner om ljudet av rasslande stenar.

Stenskvättan påträffas i alla sorters steniga och trädfria miljöer, från skärgården till fjällen. I Helsingfors är den vanlig på klippstränder och häckar även på obrukbar mark och byggarbetsplatser. Stenskvättan bygger sitt bo djupt nere i en trång klippskreva.

Stenskvättan var tidigare vanlig på landsbygden, men sedan kulturlandskapet vuxit igen har den nästan helt försvunnit därifrån. Stenskvättan behöver ett mer öppet landskap än strandfågeln sädesärlan, som finns nästan överallt.

Kivitaskut rantakivellä, kuva Eero Haapanen.

Ett par stenskvättor, foto Eero Haapanen.

Kivitasku lähikuvassa, kuva Jussi Helimäki.

Foto Jussi Helimäki.