citynature.eu

Småskrake

Häckar på skär

Småskrake © Eero Haapanen
Menu
Karta

Småskraken (Mergus serrator) är en sommargäst i Finland. I jämförelse med storskraken håller sig småskraken närmare havet.

Småskraken häckar i mellan- och ytterskärgården och hellre på skär än på skogsbevuxna holmar. Den häckar sent; ungarna kläcks oftast först i juli. Honorna har en tendens att ta hand om andras ungar, så att en hona kan ha med sig tiotals ungar.

I Helsingfors är småskraken så fåtalig att man sällan ser detta fenomen. Vid Sandhamns, Nordsjös och Drumsös stränder kan man få se kullar. Beståndet i Helsingfors skärgård och hela landet har minskat klart. Småskraken häckar i klippskrevor och under enar där den är ett lätt byte för minkar.