citynature.eu

Skrattmås

En brunhövdad mås

Naurulokki, kuva Helsingin kaupungin aineistopankki, Matti Miinalainen.
Menu
Karta

Den brunhövdade skrattmåsen (Chroicocephalus ridibundus) är den talrikaste fågeln i Helsingfors havsområden. Under de senaste åren har så många som fyra tusen par häckat på holmarna. Häckningskolonierna är koncentrerade och stora. Hundratals par häckar i varje koloni. På Tirklacken i Drumsö har som mest över tusen par häckat.

Skrattmåsen var den första mås som lärde sig att leta efter mat på torgen och i hamnarna, vilket den gjorde redan vid 1900-talets början. På den tiden häckade alla skrattmåsar i en enda koloni i vassen i Gammelstadsfjärden. Numera hittar skrattmåsarna sin föda på torgen, i hamnarna och på åkrarna.

Naurulokki, kuva Jussi Helimäki.

Foto Jussi Helimäki.