citynature.eu

Silvertärna

En tärna med röd näbb

Silvertärna © Helsingfors stads materialbank, Marianne Saviaho
Menu
Karta

Den graciösa, rödnäbbade silvertärnan (Sterna paradisaea) hör till de vanligaste tärnorna i Helsingfors. Detsamma gäller den lite robustare fisktärnan (Sterna hirundo), som känns igen på att dess näbb har en svart spets.

Fisktärnor sitter ofta och lurpassar på småfisk på räcket till bron som förbinder Östra och Västra Rönnskär. Båda tärnarterna häckar på de små holmarna runt Rönnskär.

Tärnorna kommer till Finland först i maj. Ungarna är flygfärdiga i juli, och redan i augusti flyttar tärnorna söderut. Tärnorna flyttar till andra sidan ekvatorn, silvertärnan ända till havet kring sydpolen. Där är det sommar när de övervintrar. Silvertärnan flyttar längst av alla arter i Finland.

Lapintiira, kuva Helsingin kaupungin aineistopankki, Marianne Saviaho.

Helsingfors stads materialbank, foto Marianne Saviaho.