citynature.eu

Silltrut

Svart rygg, gula ben

Silltrut © Eero Haapanen
Menu
Karta

Silltruten (Larus fuscus) är den enda långflyttaren bland Finlands måsfåglar. Den övervintrar nära ekvatorn i Afrika. Den flyttar redan i september och återvänder först i april. Silltruten klassas som en mycket hotad art. Den har tagit skada av miljögifter som den samlat på sig under sina flyttningar.

De bestånd som häckar i Helsingfors har stärkts, till skillnad från bestånden i resten av Finland. På Stora Räntan häckar några silltrutpar. De största kolonierna på flera tiotals par finns på holmarna längs färjerutten till Sveaborg. Silltruten har svart rygg precis som havstruten, men är mindre och har gula ben.