citynature.eu

Rödhake

Trädgårdsmästarens vän

Rödhake, foto Eero Haapanen
Menu
Karta

Rödhaken (Erithacus rubecula) är Storbritanniens nationalfågel, Robin. Där är den en trädgårdsart. I Finland är den i första hand en genuin skogsfågel, som föredrar grandominerade skogar. Rödhaken söker sig ofta till trädgårdsodlare för att leda efter föda i den uppvända jorden.

Den är orädd och nyfiken. Dess bo är väl dolt i en hålighet i marken. Ibland kan rödhaken också bygga sitt bo i en hålighet i ett träd eller en byggnad. Ett litet antal rödhakar övervintrar med fågelmatarnas hjälp. Rödhakens sång är ett känslosamt sorlande, som omväxlande blir starkare och svagare och som med små pauser fortsätter som det enda ljudet i det tysta kvällsmörkret.