citynature.eu

Näktergal

En sångare som man lägger märke till

Näktergal © Jussi Helimäki
Menu
Karta

Näktergalen (Luscinia luscinia) trivs i häggsnår och strandlundar, och har på en mansålder ökat betydligt i antal i Gammelstadsfjärden. Bara på Borgnäset kan man höra tiotals sjungande näktergalar.

Näktergalens passionerade, nattliga sång är över på några veckor. Sången, som bär flera kilometer över lugnt vatten, tystnar redan i mitten av juni. Näktergalen flyttar hit i maj, och de flesta anländer först under andra halvan av månaden. Den sätter snabbt igång med att häcka, och ungarna är flygfärdiga i slutet av juni. I juli hör man endast varningsrop från näktergalens buskage. I början av augusti flyttar den tillbaka till östra Afrika.

Näktergal © Jussi Helimäki

Foto Jussi Helimäki.