citynature.eu

Mindre flugsnappare

En urskogsart

Mindre flugsnappare © Jussi Helimäki
Menu
Karta

Den mindre flugsnapparen (Ficedula parva) är en urskogsart. Den är de gamla frodiga granskogarnas gåtfulla sångare. Den mindre flugsnapparen känns lättast igen på sin höga och klara sång, som börjar högt och sedan sjunker: tsitsli-tsitli-tsitli-tsi-hililililililili-tjy-tjy-tjy-tjy.

Själva fågeln har anspråkslösa färger, men hanen har i likhet med rödhaken rött bröst. Den mindre flugsnapparen håller sig oftast dold högt uppe i träden och ger sig bara till känna genom sitt knarrande varningsläte. Precis som den grå flugsnapparen häckar den i murkna stubbar.

Den mindre flugsnapparen är en sällsynt fågel som slog sig ner i Finland på 1900-talet. Den häckar regelbundet i granskogarna i Svarta backen och på Fagerö i Sibbo.