citynature.eu

Lärkfalk

Snabb som vinden

Lärkfalk © Eero Haapanen
Menu
Karta

Lärkfalken (Falco subbuteo) är skärgårdens vanligaste rovfågel. Den flyger som en liten prick bland molnen ovanför sitt bo och regerar hela ön från luften. Därifrån kan den snabbt dyka ner mot en intet ont anande småfågel.

Lärkfalken häckar högt uppe i en tall, i ett gammalt kråkbo. Ungarna och föräldrarna ropar ljudligt kjikjikjikjiikikikii från boet. I slutet av juli eller i augusti är ungarna flygfärdiga.

Lärkfalken häckar varje år på Melkö och ibland även på Rönnskär. Den besöker dagligen Rönnskär för att jaga. Föräldrarna flyger också flera kilometer till vassruggarna i havsvikarna för att jaga trollsländor. Lärkfalken är en sommarfågel som kommer till sina sommarvisten i maj och ger sig av redan i september.