citynature.eu

Ladusvala

Känd för sin stjärt

Ladusvala, foto Eero Haapanen.
Menu
Karta

Ladusvalan (Hirundo rustica) trivs inte bland stadens hus, men häckar i Helsingfors båthamnar under bryggor och små broar. På Rönnskär häckar ladusvalor under förbindelsebåtens brygga och under bron som förbinder Västra och Östra Rönnskär.

Ladusvalor föredrar öppna landskap. Ofta flyger de nära vattenytan. Ladusvalor häckar även i landsbygdslandskap med betesmarker och lador som de kan flyga in i.

Ladusvalan kan häcka två gånger under en sommar. Den första kullen blir flygfärdig efter midsommar. Ibland finns det ungar i boet ännu i september.

Kuva Helsingin kaupungin aineistopankki, Saana Kemppi.

Foto Helsingfors stads materialbank, Saana Kemppi.