citynature.eu

Kungsfågel

Finlands minsta fågel

Kungsfågel © Jussi Helimäki
Menu
Karta

Kungsfågeln (Regulus regulus) är Finlands minsta fågel och väger bara omkring sex gram. Den är dock inte minst i världen – bikolibrin väger bara två gram.

Kungsfågeln är en granskogsart, som vill ha en ordentlig skog på mer än några få granar. Den lever högt uppe i träden. Boet är nästan omöjligt att upptäcka bland de nedåthängande barren längst ut på grenen. Under häckningstiden avslöjar kungsfågeln sin boplats genom sin gälla sång: tiitiitiyr-tiitiitiyr-tiitiitiyr.

Under vintern flyger den lägre ner för att leta efter mat tillsammans med mesfågelflockar, och ger ifrån sig ett kvittrande läte. Omkring hälften av alla kungsfåglar flyttar, och om vårarna kan man se dem i lövskogar nära stränderna. Under stränga vintrar dör alla övervintrande kungsfåglar.

Hippiäinen

Foto  Eero Haapanen.