citynature.eu

Kattuggla

Helsingfors vanligaste uggla

Kattuggla © Helsingfors stads materialbank, Jan W. Ahlfors
Menu
Karta

Kattugglan (Strix aluco) är Helsingfors vanligaste uggla. Man känner igen den på dess tvådelade hoande: hoooo … ho-hohoho-ho. Kattugglan har också läten som påminner om en hankatts jamande, vilket har gett den dess svenska namn. På estniska kallas den hemuggla, kodukakk.

Uggleparet vistas hemma i sitt revir året runt, år efter år, och nästan alltid granne med människan. Kattugglan häckar i håligheter i lindar i herrgårdsparker och i stadsskogar där uggleforskare har satt upp uggleholkar. Även gamla lador och vindar i ödehus duger som boplatser. Under milda vintrar inleder vissa kattugglor häckningen redan i januari, och ungarna är då flygfärdiga i mars.

Helsingfors kattugglor äter smågnagare, trastar och grodor. Ibland nappar de nattetid en intet ont anande skata eller duva direkt ur boet.

Foto Eero Haapanen.