citynature.eu

Havsörn

En framgångssaga för naturskyddet

Havsörn © Eero Haapanen
Menu
Karta

Havsörnen (Haliaeetus albicilla) är en framgångssaga för naturskyddet. Vår största rovfågel led tidigare av förföljelse och miljögifterna i Östersjön, som fick häckningen att misslyckas. Äggen kläcktes inte alls eller så dog ungarna redan som små. På 1970-talet började man mata örnarna med svinkadaver som fördes ut till öarna. Havsörnen återhämtade sig – numera häckar ett par hundra par i Finland.

Den första gången havsörnens häckning lyckades i Helsingfors var 2016. På Skanslandet och även på annat håll i Helsingfors kan man se havsörnar under alla årstider. Ibland jagar de i Gammelstadsfjärden.

Havsörnens framtid ser ljus ut, även om många dör som ett indirekt resultat av jakt. Var tredje havsörn lider av blyförgiftning efter att ha svalt blyhagel, som fortfarande används på Åland.