citynature.eu

Gräsand

Den mest kända av våra änder

Gräsand, Jussi Helimäki
Menu
Karta

Helsingfors gräsänder (Anas platyrhynchos) blev tama på 1930-talet. Vid samma tid beviljade Helsingfors stad medel för vinterutfodring av änder vid Tölöviken. De tama gräsänderna blev kvar på stadens stränder för att häcka.

Gräsanden kan häcka i nästan vilken typ av vattendrag som helst, från små bäckar till ytterskärgården. Den är mångsidig i valet av boplats. Boet byggs oftast på marken, men gräsanden kan också bygga sitt bo i en större hålighet i ett träd, i ett gammalt kråkbo eller i en balkonglåda.

Vissa urbana gräsänder häckar väldigt tidigt, och man kan se ungar redan vid första maj. De sista ungarna kläcks i juli. Det beror inte på att ett par har fått en andra kull efter att den fösta kläckts, utan att det lagt nya ägg efter att den första kullen ägg förstörts.

Många gräsandsbon faller offer för kråkor och skator. Det sker ofta efter att andmamman har skrämts iväg från boet och äggen lämnats synliga. I en sådan situation kan man täcka över äggen med dun från boet, så att de inte lyser i ögonen på potentiella äggtjuvar.