citynature.eu

Gransångare

En sång som påminner om fallande vattendroppar

Gransångare © Eero Haapanen
Menu
Karta

Gransångaren (Phylloscopus collubita) lever i frodiga blandskogar och trivs i grandungarnas dunkel. Dess sång påminner om ljudet från fallande vattendroppar: til-til-tyl-til-tyl-tyl.

Den karakteristiska sången är inspirationen bakom såväl det finska namnet tiltaltti som tyskans Zilpzalp och engelskans chiffchaff.