citynature.eu

Ejder

Östersjöns vanligaste vattenfågel

Ejder, foto Eero Haapanen
Menu
Karta

I juli kan man få se ejdrar (Somateria mollissima) simma omkring med sina ungar i skärgården. Tiotals ungar och honor bildar en stor flock.

Ejdern, som äter blåmusslor, är Östersjöns vanligaste vattenfågel. Som mest har nästan 200 000 ejderpar häckat i Finland. Vid havet kring Helsingfors häckar över 1 000 par. I övriga delar av Finska viken har ejderbeståndet nästan halverats under de senaste tjugo åren, men i Helsingfors har det däremot vuxit.

På vissa av Helsingfors öar häckar tiotals ejderpar. I Finska viken, och nu även i Helsingfors, påverkas ejderbeståndet av havsörnen, som gärna jagar i ytterskärgården. Ejdrarna har konstaterats flytta längre in i skärgården, där de är bättre skyddade från örnarna.

För några år sedan ruvade en ejderhona tryggt sina ägg vid dörren till restaurangen på Rönnskär. På fastlandet och stora, skogbevuxna öar häckar ejdern i allmänhet inte, eftersom där finns fyrbenta rovdjur.