citynature.eu

Ärtsångare och törnsångare

Ärter i en burk eller uppsluppet skorrande

Ärtsångare © Eero Haapanen
Menu
Karta

Ärtsångaren (Sylvia curruca) (bilden) kan leva på karga platser i den ljusa utkanten av en barrskog, så länge där finns täta enbusksnår eller små granar. Till skillnad från andra sylvior behöver ärtsångaren inte lövbusksnår. Ärtsångarens läte påminner om det ljud som uppstår när man skakar en burk med ärter.

Törnsångaren (Sylvia communis) har ungefär samma färger som ärtsångaren, men ljusare huvud och rostbruna vingar. Dess läte är en uppsluppen, skorrande strof som är ett par sekunder lång. Törnsångaren häckar i soliga skogsbryn där det finns låga buskage, hallonsnår och dunört.

På Rönnskär är törnsångaren karakteristisk för Östra Rönnskär medan ärtsångaren lever i Västra Rönnskärs skogsbackar.

Lehtokerttu

Törnsångaren, foto Arne Ader.