citynature.eu

Alfåge

Iskantens fågel

Alfåge, foto Eero Haapanen
Menu
Karta

Alfågeln (Clangula hyemalis) är iskantens fågel. Miljontals alfåglar övervintrar i Östersjön, och flockar på tusentals individer kan övervintra i Helsingfors yttre havsområden om havet inte fryser till helt.

Övervintringen i Helsingfors är ett nytt fenomen som hänger ihop med de milda vintrarna. Det verkar också ha ett samband med de stora bestånden av blåmusslor. Alfåglar dyker efter musslor på tiotals meters djup.

Alfågeln har blivit Helsingfors talrikaste vintervattenfågel, men jätteflockarna håller sig utom synhåll långt ute på havet. Mindre flockar samlas på Kallviksuddens spets och utanför Drumsö. Om man vintertid kikar ut med kikare genom ett fartygsfönster nära Stora Enskär kan man få se alfåglar.

Alfågeln häckar i tundrasjöar långt bort i Sibirien. Den flyttar först i maj, och flyger då nattetid. Sommartid ser man bara enstaka alfåglar på havet. Alfågeln klassas som en sårbar art, eftersom de bestånd som övervintrar i Östersjön har minskat med mer än hälften på tio år.