citynature.eu

Fölisön

Mångsidig natur och ett friluftsmuseum

Fölisöns damm © Jussi Helimäki
Fölisöns natur är mångsidig: naturliga strandskogar, lundar med värdefull växtlighet, dammar, jämna klippor samt en havsstrandäng som är skyddad som naturtyp. På sina ställen är växtligheten mycket mångsidig, särskilt på öns sydöstra del.

Många fåglar trivs i det lugna friluftsområdet med sina gamla träd. Här kan man studera fåglar och ekorrar på nära håll. Fölisön är också Helsingfors mångsidigaste fladdermusområde. Fladdermössen drar nytta av såväl de skyddade jaktplatserna som de obebodda byggnaderna som erbjuder gömställen dagtid.

På öns stränder och skär häckar många vattenfåglar. Fölisöns södra strand är ett naturskyddsområde: mellan 1.4 och 15.8 är det förbjudet att landstiga där eller röra sig närmare än 25 meter från skäret.

”En lugn promenad på Fölisön erbjuder alltid något nytt att se och uppleva. När man går över bron till Fölisön kan man aldrig på förhand veta om man kommer att iakttas av en berguv i en stor gran eller skymta en svart hermelinsvans bland strandstenarna.”

Tuomas, 30 år

På ön finns två fredade naturminnesmärken: Helsingforsregionens näst tjockaste oförgrenade tall, vid vars rötter det finns en myrstack som utvidgats in i dess sprickor, samt jättegrytan nära festplatsen.

Fölisön är ett populärt friluftsområde i Mejlans i västra Helsingfors. På Fölisön grundades en folkpark år 1889, och friluftsmuseet på den nordöstra delen av ön grundades år 1909. På museet har man samlat typiska landsbygdsbyggnader byggda mellan 1600-talets slut och 1900-talet. På Bockholmen, som ligger precis intill Fölisön, finns en järnåldershandelsplats.

Menu
Karta