citynature.eu

Flygekorre

En återflyttare

Flygekorre © Teemu Saloriutta
Menu
Karta

Flygekorren (Pteromys volans) återvände överraskande till Helsingfors från Esbo på 2010-talet. Den slog sig ner i skogarna i Mejlans, Munkshöjden och Centralparken, och utbredningen österut har fortsatt. Flygekorren behöver stora granar och aspar som boträd och ung kantskog som matplats. Många stadsskogar som påminner om naturskogar har visat sig vara goda nog.

Flygekorren tillbringar dagen sovande i en gammal hackspettshåla och ger sig ut först i skymningen. Det krävs tur för att få se en flygekorre. Under vårvintern avslöjar högarna av gul spillning vid trädrötterna var flygekorren vistas. Under brunsttiden i april och maj har flygekorrar observerats bland annat i Britas idrottspark.