citynature.eu

Ekorr

Har en speciell plats i Helsingforsbornas hjärtan

Ekorr © Eero Haapanen
Menu
Karta

Till skillnad från våra övriga däggdjur är ekorren (Sciurus vulgaris) ett dagdjur och därför det däggdjur som vi oftast ser. Ekorren äter främst granfrön, men den är en allätare som inte heller tackar nej till fågelägg och -ungar, bär, frukter, insekter och svampar. I områden där det växer ekar är även ekollon en viktig näringskälla. Ekorren samlar också föda i vinterförråd.

Den får två kullar ungar varje år, den första i maj eller juni och den andra under sensommaren. I Helsingfors lever ekorrar överallt där det finns granar. Bland ädelträden i parkerna i centrum bor inga ekorrar.

Ekorren blir lätt tam. Fölisön är känd för sina tama ekorrar. De har funnits där sedan början av 1930-talet. På Fölisön finns till och med en ekorrgrav fram 1954. Minnesinskriften lyder: ”Tässä lepää saaren vanhin poikien kivittämä orava” (”Här vilar öns äldsta ekorre som stenats av pojkar”).

Orava Seurasaaressa, kuva Jussi Helimäki.

Ekorre på Fölisön, foto Jussi Helimäki.